Lov om ophørsstøtte til jordbrugere § 19 b

  1. § 19 b
    Tilbagesøgningskrav i forbindelse med tilskud, der er finansieret af såvel nationale midler som EU-midler, forældes i deres helhed efter de regler, der er fastsat i de gældende forordninger.