Lov om ophørsstøtte til jordbrugere § 14

  1. § 14
    Miljø- og fødevareministeren kan efter ansøgning tillade, at støttemodtagerens efterlevende ægtefælle overtager ophørsstøtten.