Lov om ligestilling af kvinder og mænd § 5 a

 1. § 5 a
  Kommunalbestyrelsen og regionsrådet skal over for kommunens og regionens beboere mindst hvert tredje år redegøre for deres arbejde for ligestilling, jf. § 4. Redegørelsen skal vedtages af kommunalbestyrelsen og regionsrådet i et møde.
 2. Stk. 2.
  Redegørelsen skal indeholde oplysning om,
  1. 1) hvorvidt kommunen eller regionen har formuleret målsætninger for ligestilling, og i givet fald det nærmere indhold af disse,
  2. 2) den kønsmæssige fordeling i forhold til ledelse og personaleområdet i øvrigt og
  3. 3) andre forhold, der skønnes at have betydning for kommunens eller regionens indsats på ligestillingsområdet.
 3. Stk. 3.
  Redegørelserne indsendes til ministeren for ligestilling inden den 1. juni i de år, hvor redegørelserne udarbejdes.