Lov om ligestilling af kvinder og mænd § 4

  1. § 4
    Offentlige myndigheder skal inden for deres område arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning.