LEV-loven § 7

 1. § 7
  Prokura kan kun meddeles af den eller de fuldt ansvarlige deltagere eller af det ledelsesorgan, der efter virksomhedens vedtægter er beføjet hertil. Prokuristen er bemyndiget til at handle for virksomheden i alle forhold, der hører til driften, og til at forpligte virksomheden. Prokuristen må dog ikke uden udtrykkelig bemyndigelse afhænde eller pantsætte virksomhedens faste ejendomme.
 2. Stk. 2.
  Prokura kan gives til flere personer, således at den kun kan benyttes af disse i forening (kollektivprokura).
 3. Stk. 3.
  Prokura kan ikke begrænses med virkning over for tredjemand, jf. dog stk. 2.
 4. Stk. 4.
  En prokurist kan ikke overføre prokuraen til en anden.
 5. Stk. 5.
  Prokura kan til enhver tid tilbagekaldes. Fuldmagtsgiverens død medfører ikke prokuraens ophør.