Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser § 24

 1. § 24
  For at fastholde studerende i uddannelse skal uddannelsesinstitutionen yde bistand til de studerende, der har behov herfor.
 2. Stk. 2.
  Uddannelsesinstitutionen skal udarbejde retningslinjer for fastholdelsesarbejdet, jf. stk. 1, herunder om nedbringelse af frafald og procedurer ved omvalg eller frafald.
 3. Stk. 3.
  Uddannelsesinstitutionen har pligt til at opfordre en studerende til at søge vejledning hos Studievalg Danmark eller den relevante uddannelsesinstitution, hvis den studerende ønsker at afbryde sin uddannelse eller begynde på en anden uddannelse.
 4. Stk. 4.
  Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om fastholdelsesarbejdet.