Lensafløsningsloven § 8

  1. § 8
    Tvivlsspørgsmål, der måtte opstå om, hvorvidt en grundejendom, en løsøregenstand eller en kapital falder ind under nærværende lovs bestemmelser, afgøres af det i § 9 omhandlede overnævn.