Lejeloven § 17

  1. § 17
    Bliver det lejede ødelagt ved brand eller anden ulykke, bortfalder aftalen.