Lejeloven § 109

 1. § 109
  De, der beskikkes, skal være kendt med bolig- og huslejeforhold.
 2. Stk. 2.
  De, der beskikkes, skal have dansk indfødsret, være myndige og uberygtede. De må ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7, og deres bo må ikke være under konkursbehandling. Ophører nogen af de nævnte betingelser at være opfyldt, tilbagekaldes beskikkelsen.
 3. Stk. 3.
  Personer, der er fyldt 65 år eller kan anføre anden rimelig fritagelsesgrund, eller som har været beskikket for mindre end 4 år siden, kan begære sig fritaget for at blive beskikket.
 4. Stk. 4.
  Domstolsstyrelsen fastsætter regler om vederlag og rejsegodtgørelse til lægdommere.