Lejeloven § 105

  1. § 105
    Reglerne i §§ 100-104 kan ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren.