LD-loven § 6 e

 1. § 6 e
  Følgende grænser for Lønmodtagernes Dyrtidsfonds aktiver er gældende for medregning af aktiver, der udgør en risiko på en enkelt virksomhed eller gruppe af indbyrdes forbundne virksomheder:
  1. 1) Aktiver omfattet af § 6 b, stk. 1, nr. 3, må højst udgøre 40 pct.
  2. 2) Aktiver omfattet af § 6 b, stk. 1, nr. 4, må højst udgøre 10 pct.
  3. 3) Aktiver omfattet af § 6 b, stk. 1, nr. 7, jf. dog stk. 4, må højst udgøre 10 pct.
  4. 4) Aktiver omfattet af § 6 b, stk. 1, nr. 13, må højst udgøre 10 pct.
  5. 5) Aktiver omfattet af § 6 b, stk. 1, nr. 6, 8, 9, 11 og 12, må samlet højst udgøre 2 pct., jf. dog stk. 2. Grænsen er 3 pct., hvis egenkapitalen i den virksomhed, som aktivet vedrører, overstiger 250 mio. kr., når virksomheden er hjemmehørende i et land omfattet af zone A og aktivet er optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller tilsvarende markeder i andre lande omfattet af zone A.
  6. 6) Aktiver omfattet af § 6 b, stk. 1, nr. 5, 6 og 8-12, må samlet højst udgøre 5 pct.
  7. 7) Lån omfattet af § 6 b, stk. 1, nr. 12, må højst udgøre 1 pct.
 2. Stk. 2.
  Kapitalandele i og lån ydet til en virksomhed eller en gruppe af indbyrdes forbundne virksomheder, hvis aktiviteter alene omfatter investeringer i aktiver omfattet af § 6 b, stk. 1, nr. 5 og 10, må samlet højst udgøre 5 pct.
 3. Stk. 3.
  Stk. 1, nr. 3-5, og stk. 2 finder ikke anvendelse på investeringer i en dattervirksomhed, der er omfattet af § 6 b, stk. 2 og 6.
 4. Stk. 4.
  Stk. 1, nr. 3-5, og stk. 2 finder ikke anvendelse på investeringer i virksomheder, UCITS, kapitalforeninger og udenlandske investeringsinstitutter omfattet af § 6 b, stk. 1, nr. 7, hvis aktivitet efter vedtægterne er begrænset til at foretage investeringer i aktiver omfattet af § 6 b, stk. 1, nr. 1-3. Sådanne investeringer kan i relation til grænserne fastsat i stk. 1, nr. 4-6, og stk. 2 samt § 6 d, stk. 1, nr. 1 og 3, betragtes som aktiver omfattet af § 6 b, stk. 1, nr. 1-3.