LD-loven § 6 d

 1. § 6 d
  Følgende grænser gælder for anbringelse af Lønmodtagernes Dyrtidsfonds aktiver:
  1. 1) Aktiver omfattet af § 6 b, stk. 1, nr. 7-13, eller § 6 b, stk. 2, må samlet højst udgøre 70 pct.
  2. 2) Aktiver omfattet af § 6 b, stk. 1, nr. 11, må samlet højst udgøre 10 pct.
  3. 3) Lån omfattet af § 6 b, stk. 1, nr. 12, må samlet højst udgøre 2 pct.
  4. 4) Aktiver omfattet af § 6 b, stk. 1, nr. 4, 6-9, 11 og 12, udstedt eller garanteret af penge- og realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, UCITS, kapitalforeninger eller udenlandske investeringsinstitutter omfattet af § 6 b, stk. 1, nr. 7, der for hver virksomhed og afdeling af en UCITS, en kapitalforening eller et udenlandsk investeringsinstitut udgør mere end 5 pct. af Lønmodtagernes Dyrtidsfonds aktiver, må samlet højst udgøre 40 pct.
 2. Stk. 2.
  Andre lån og værdipapirer omfattet af § 6 b, stk. 1, nr. 12, må højst udgøre 10 pct. af Lønmodtagernes Dyrtidsfonds aktiver.