Lastbilstilskudsloven § 6

  1. § 6
    Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om grundlaget for udbetaling af tilskud efter loven.