Lastbilstilskudsloven § 5

  1. § 5
    Brugere af køretøjer, for hvilke der er udbetalt tilskud, skal tilbagebetale tilskuddet, hvis køretøjet har været i aktivt brug i mindre end 6 måneder under registrering i Danmark i en periode på 12 måneder efter første registrering i Danmark.
  2. Stk. 2.
    Personer, selskaber og lignende, der modtager tilskud vedrørende lastbiler, som de på tidspunktet for modtagelsen af tilskud ikke længere har rådighed over, skal tilbagebetale tilskuddet til de statslige told- og skattemyndigheder.