Landinspektørloven § 8

 1. § 8
  Straffelovens §§ 150-152 og §§ 155-157 finder tilsvarende anvendelse på landinspektører med beskikkelse og på personer, der er omfattet af § 4, stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder reglerne i § 3, stk. 2, § 4, stk. 1 eller 3, § 4 a, stk. 1, 2, 4 eller 5, § 4 b, stk. 1 eller 2, § 4 c, stk. 1, eller § 5, stk. 1, 2 eller 6.
 3. Stk. 3.
  I forskrifter, der udstedes i medfør af § 4 a, stk. 7 og 8, § 4 c, stk. 2, samt § 4 e kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.
 4. Stk. 4.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.