Landinspektørloven § 4 b

  1. § 4 b
    En praktiserende landinspektør eller et landinspektørselskab må kun have mere end ét kontorsted, hvis hvert kontor ledes af en landinspektør med beskikkelse. Ingen må være leder af mere end ét kontorsted.
  2. Stk. 2.
    Før et kontorsted etableres, skal der indgives anmeldelse herom til miljøministeren.
  3. Stk. 3.
    Miljøministeren kan fravige stk. 1.