Landbrugsloven § 26

  1. § 26
    Landbrugsejendomme kan drives sammen, hvis
    1. 1) ejendommene lovligt ejes af samme ejer, eller
    2. 2) bestemmelserne om forpagtning i §§ 27 og 28 er opfyldt.
  2. Stk. 2.
    To eller flere ejere eller forpagtere af landbrugsejendomme kan aftale helt eller delvis at drive deres bedrifter i fællesskab.