Landbrugsloven § 10

 1. § 10
  Beboelsesbygningen på en landbrugsejendom, der ejes lovligt sammen med en anden landbrugsejendom med beboelsesbygning, kan nedrives uden tilladelse eller fraskilles ved erklæring fra en praktiserende landinspektør, hvis der tinglyses deklaration som nævnt i stk. 2. Beboelsesbygningen kan fraskilles med et areal under 2 ha uden landbrugspligt eller med et areal på 2 ha eller derover som en landbrugsejendom, jf. § 30, stk. 1. Den bygningsløse landbrugsejendom skal være på mindst 2 ha.
 2. Stk. 2.
  Når beboelsesbygningen nedrives eller fraskilles, skal der tinglyses deklaration på den bygningsløse landbrugsejendom om,
  1. 1) at der ikke uden særlig tilladelse må opføres bygninger på ejendommen,
  2. 2) at den til enhver tid skal ejes sammen med en landbrugsejendom med beboelsesbygning, og
  3. 3) at den kun kan afhændes til sammenlægning med en anden landbrugsejendom eller som en bygningsløs landbrugsejendom, jf. nr. 2.
 3. Stk. 3.
  Et areal på 2 ha eller derover kan fraskilles en landbrugsejendom med beboelsesbygning som en bygningsløs landbrugsejendom ved erklæring fra en praktiserende landinspektør, når
  1. 1) jorden afhændes til ejeren af en landbrugsejendom med beboelsesbygning,
  2. 2) der er indgået aftale om køb af jorden som en bygningsløs landbrugsejendom,
  3. 3) betingelserne for erhvervelse af jorden som en selvstændig landbrugsejendom er opfyldt, og
  4. 4) der på ejendommen tinglyses en deklaration som nævnt i stk. 2.
 4. Stk. 4.
  Der kan endvidere oprettes bygningsløse landbrugsejendomme på 2 ha eller derover, der erhverves af en offentlig myndighed, en almen vandforsyning, en fond, forening eller anden juridisk person, jf. §§ 22-24. Oprettelse af en sådan bygningsløs landbrugsejendom kan ske ved erklæring fra en praktiserende landinspektør, hvis det godtgøres, at betingelserne i §§ 22-24 er opfyldt.
 5. Stk. 5.
  Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling kan meddele tilladelse til at fravige reglerne i stk. 1-4, når særlige forhold taler for det.