Lægeuddannelsesloven § 3

  1. § 3
    Loven har virkning fra den 1. april 1975.
  2. Stk. 2.
    (Udelades).