Lægeuddannelsesloven § 2 a

  1. § 2 a
    (Ophævet).