Lægeuddannelsesloven § 1

  1. § 1
    Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter efter forhandling med ministeren for sundhed og forebyggelse, ved hvilke sygehuse m.v. i regionerne undervisningen i kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium og tandlægestudiet skal foregå.