Lov om lægemidler § 99

  1. § 99
    Lægemiddelstyrelsen fastsætter forretningsorden for de nævn, der er omtalt i §§ 96 og 97.