Lov om lægemidler § 96

 1. § 96
  Lægemiddelstyrelsen kan i sager, der vedrører lægemidler til mennesker og dyr, rådføre sig med Lægemiddelnævnet om:
  1. 1) Udstedelse, ændring, suspendering eller tilbagekaldelse af markedsføringstilladelser til lægemidler.
  2. 2) Overvågning af bivirkninger og andre risici ved lægemidler.
  3. 3) Afvejning af et lægemiddels fordele over for risici ved lægemidlet.
  4. 4) Kliniske forsøg med lægemidler.
 2. Stk. 2.
  Lægemiddelnævnet består af højst 15 medlemmer, hvoraf 2 skal repræsentere patient- og forbrugerinteresser.