Lov om lægemidler § 82

 1. § 82
  I Medicinpriser offentliggør Lægemiddelstyrelsen for lægemidler til mennesker og dyr, der er omfattet af § 77 og regler fastsat i medfør af § 78, oplysninger om
  1. 1) udleveringsgruppe,
  2. 2) begrænsning i antal pakninger, der kan udleveres pr. ekspedition uden for apotek,
  3. 3) lægelige specialer, der er beføjet til at ordinere lægemidlet, og
  4. 4) tilskudspris, herunder eventuelt enhedstilskudspris.
 2. Stk. 2.
  Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler for Medicinpriser, herunder
  1. 1) hvilke oplysninger der ud over de i stk. 1 nævnte kan eller skal fremgå af Medicinpriser,
  2. 2) Lægemiddelstyrelsens videregivelse af visse oplysninger i Medicinpriser forud for offentliggørelse, herunder det præcise tidspunkt for en sådan videregivelse, og
  3. 3) Lægemiddelstyrelsens offentliggørelse af Medicinprisers oplysninger, herunder det præcise tidspunkt for en sådan offentliggørelse.
 3. Stk. 3.
  Medicinpriser optages ikke i Lovtidende.