Lov om lægemidler § 71 d

  1. § 71 d
    Foreninger af patienter og pårørende, hvis formål er at varetage patientgruppers interesser, skal offentliggøre, hvilke økonomiske fordele de har modtaget fra lægemiddelvirksomheder.
  2. Stk. 2.
    Sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om offentliggørelse efter stk. 1.