Lov om lægemidler § 40 d

  1. § 40 d
    En dyrlæge, der ønsker at opsplitte og udlevere lægemidler til veterinær brug, skal informere dyreejeren, før dyrlægen foretager opsplitning, herunder om risici for lægemidlernes effekt, kvalitet og sikkerhed m.v. og om eventuelle særlige forhold omkring anvendelse og opbevaring af de udleverede lægemidler som følge af opsplitningen.
  2. Stk. 2.
    Lægemiddelstyrelsen kan fastsætte regler om dyrlægens informationspligt efter stk. 1.