Lov om lægemidler § 32

 1. § 32
  Hvis der foreligger mistanke om eller bekræftelse på spredning af patogene agenser, toksiner, kemiske agenser eller nuklear stråling, kan Lægemiddelstyrelsen midlertidigt tillade udlevering af et lægemiddel, uanset at lægemidlet ikke er omfattet af en markedsføringstilladelse.
 2. Stk. 2.
  Sundhedsministeren kan fastsætte regler om, at indehavere af markedsføringstilladelser, fremstillere og sundhedspersoner i de situationer, der er nævnt i stk. 1, ikke pålægges ansvar for de konsekvenser, der måtte følge af brugen af
  1. 1) et lægemiddel uden for dets godkendte indikationer eller
  2. 2) et lægemiddel, som ikke er omfattet af en markedsføringstilladelse.
 3. Stk. 3.
  Regler fastsat i medfør af stk. 2 fritager ikke for ansvar efter lov om produktansvar.