Lov om lægemidler § 3

 1. § 3
  Loven omfatter lægemidler til mennesker, jf. dog stk. 5.
 2. Stk. 2.
  Bestemmelser om lægemidler omfatter også svangerskabsforebyggende midler, som ikke er omfattet af § 2, nr. 1 eller af lov om medicinsk udstyr.
 3. Stk. 3.
  Loven finder endvidere, i det omfang det fremgår af de enkelte bestemmelser, anvendelse på følgende varer, som ikke er omfattet af § 2, nr. 1:
  1. 1) Mellemprodukter bestemt til videre forarbejdning til et lægemiddel.
  2. 2) Aktive stoffer og hjælpestoffer.
  3. 3) Visse stoffer, der kan anvendes som lægemidler til dyr.
 4. Stk. 4.
  Lovens §§ 65 og 71 omfatter desuden reklame for visse andre varer end lægemidler.
 5. Stk. 5.
  Loven omfatter lægemidler til dyr, hvor dette udtrykkeligt fremgår af loven.