Kvælstofoxiderafgiftsloven § 17

  1. § 17
    Foruden den personkreds, der er omhandlet i § 10 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., hæfter de varemodtagere, der er nævnt i § 15, og den, der er i besiddelse af varen, for betaling af afgift efter denne lov.