Kvælstofoxiderafgiftsloven § 11

  1. § 11
    Registrerede virksomheder skal føre regnskab over tilgang, udlevering og forbrug i virksomheden af varer nævnt i bilag 1.
  2. Stk. 2.
    Virksomhederne m.v. skal opbevare regnskabsmateriale, herunder fakturaer, fakturakopier, ledsagedokumenter, opgørelser m.v. i 5 år efter regnskabsårets udløb.
  3. Stk. 3.
    Told- og skatteforvaltningen fastsætter nærmere regler for virksomhedernes regnskabsførelse efter stk. 1.