Kvælstofafgiftsloven § 7

 1. § 7
  Der er afgiftsfrihed for varer, der leveres af oplagshavere eller fra udlandet, jf. § 19, til brug i virksomheder registreret efter lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag.
 2. Stk. 2.
  Der er afgiftsfrihed for UREA-produkter i henhold til DIN-norm DIN 70070 og lign.
 3. Stk. 3.
  Oplagshavere kan kræve dokumentation for det i stk. 1 nævnte registreringsforhold.
 4. Stk. 4.
  Told- og skatteforvaltningen fastsætter de nærmere regnskabs- og kontrolforskrifter i forbindelse med afgiftsfriheden efter stk. 1.