Kunstfondsloven § 13

 1. § 13
  Repræsentantskabet for Statens Kunstfond beskikket til og med den 31. oktober 2013 og repræsentantskabet for Statens Kunstråd beskikket til og med den 31. oktober 2015 afbeskikkes pr. 30. juni 2013. I perioden fra den 1. juli 2013 til den 31. december 2013 varetager Statens Kunstfonds repræsentantskab, der beskikkes i henhold til § 5, de opgaver, som ifølge § 5, stk. 3-5, i lov om Statens Kunstfond tillægges repræsentantskabet for Statens Kunstfond, og de opgaver, som ifølge § 8, stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstråd tillægges repræsentantskabet for Statens Kunstråd.
 2. Stk. 2.
  Medlemmerne af repræsentantskabet for Statens Kunstfond beskikket til og med den 31. oktober 2013 og medlemmerne af repræsentantskabet for Statens Kunstråd beskikket til og med den 31. oktober 2015, som kun har været beskikket én periode i disse repræsentantskaber, kan beskikkes til det nye repræsentantskab, jf. § 5, stk. 1. Disse medlemmer er omfattet af den i § 5, stk. 1, nævnte karensperiode allerede efter en periode på 3 1/2 år i det pr. 1. juli 2013 beskikkede repræsentantskab for Statens Kunstfond.
 3. Stk. 3.
  Kulturministeren beskikker første gang den 1. juli 2013 medlemmerne af Statens Kunstfonds repræsentantskab for perioden 1. juli 2013-31. december 2016.
 4. Stk. 4.
  Kulturministeren beskikker første gang den 1. januar 2014 medlemmerne af Statens Kunstfonds legatudvalg for perioden 1. januar 2014-31. december 2015.
 5. Stk. 5.
  Efterladte efter modtagere af livsvarige ydelser, der ved lovens ikrafttræden oppebærer ydelse til efterladte efter kunstnere, jf. de hidtil gældende regler, modtager ydelsen på livstid.
 6. Stk. 6.
  Efterladte efter modtagere af hædersydelser, der var tildelt livsvarige ydelser inden lovens ikrafttræden den 1. januar 2014, kan ligeledes tildeles ydelse til efterladte efter kunstnere, jf. de hidtil gældende regler, og modtage denne ydelse på livstid.