Kunstfondsloven § 10

 1. § 10
  Kulturministeren fastsætter nærmere regler om forvaltning af tilskud, garantier m.v., om tilskudsmodtagernes indsendelse af budget i forbindelse med ansøgning og om tilskudsmodtagernes regnskabsaflæggelse og revision.
 2. Stk. 2.
  Afgivne tilsagn om tilskud, garantier m.v. kan bortfalde, og udbetalte tilskud, garantier m.v. kan kræves tilbagebetalt, i tilfælde hvor en tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennemfører den forudsatte aktivitet.
 3. Stk. 3.
  Udbetalinger af tilskud kan ske forskudsmæssigt.
 4. Stk. 4.
  Stk. 1-3 finder ikke anvendelse for tilskud, der ydes som driftstilskud.