Kulafgiftsloven § 6

 1. § 6
  I den afgiftspligtige mængde efter § 5, stk. 1 og 15, fradrages afgiftspligtige varer, jf. § 1, stk. 1, nr. 1-4, der
  1. 1) tilføres en anden registreret virksomhed efter § 2, stk. 1,
  2. 2) leveres til udlandet eller
  3. 3) fritages efter § 7 eller § 7 a, stk. 1.
 2. Stk. 2.
  Registrerede virksomheder efter § 5, stk. 1, som er omfattet af § 5, stk. 15, kan yderligere fradrage den mængde afgiftspligtige varer, jf. § 1, stk. 1, nr. 1-4, for hvilken der kan ske tilbagebetaling efter § 8 og § 8 a.
 3. Stk. 3.
  I den afgiftspligtige mængde efter § 5, stk. 2-14, fradrages afgiftspligtige varer, jf. § 1, stk. 1, nr. 5 og 6, der vedrører leverancer af varme til udlandet.