Krigsmaterielloven § 3

 1. § 3
  Det kræver særskilt tilladelse fra justitsministeren, hvis ejer- eller ledelsesforholdene m.v. i en virksomhed, der fremstiller krigsmateriel, når tilladelse meddeles efter § 2 eller på grund af efterfølgende ændringer, indebærer, at
  1. 1) en personligt drevet virksomhed har eller får en indehaver, der ikke er dansk statsborger,
  2. 2) aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber el. lign. har eller får hjemsted uden for Danmark,
  3. 3) virksomheden har eller får direktører eller tegningsberettigede medarbejdere, som ikke er danske statsborgere,
  4. 4) andelen af virksomhedens bestyrelsesmedlemmer, som er danske statsborgere, er eller bliver mindre end 80 pct.,
  5. 5) andelen af dansk ejet selskabskapital er eller bliver mindre end 60 pct.,
  6. 6) udlændinge gennem ejerskab til selskabskapitalen repræsenterer eller kommer til at repræsentere over 20 pct. af stemmerne eller
  7. 7) udlændinge i øvrigt gennem besiddelse af kapital eller på anden måde har eller får bestemmende indflydelse på virksomheden.