Krigsmaterielloven § 2

  1. § 2
    Krigsmateriel må kun fremstilles, herunder samles, hvis justitsministeren giver tilladelse dertil. Justitsministeren fastsætter de nærmere vilkår for tilladelsen.