Krigsmaterielloven § 14

 1. § 14
  Justitsministeren kan tillade, at en virksomhed, som fremstiller krigsmateriel, er undtaget fra bestemmelserne i §§ 2-7, hvis den
  1. 1) kun i ringe omfang fremstiller krigsmateriel,
  2. 2) udelukkende fremstiller sprængstoffer eller krudt eller
  3. 3) udelukkende beskæftiger sig med underordnede delprocesser i fremstillingen.
 2. Stk. 2.
  En tilladelse efter stk. 1 kan tilbagekaldes, hvis særlige forhold taler derfor.