Krigsmaterielloven § 10

 1. § 10
  Virksomheder, som fremstiller krigsmateriel, er underkastet tilsyn af Statens Våbenkontrol.
 2. Stk. 2.
  Som led i tilsynet efter stk. 1 kan Statens Våbenkontrol kontrollere, at ind- og udførsel af krigsmateriel sker i overensstemmelse med våbenlovens bestemmelser eller regler fastsat i medfør heraf.
 3. Stk. 3.
  Statens Våbenkontrol består af 5 medlemmer. Justitsministeren udnævner våbenkontrollens formand, og forsvarsministeren og økonomi- og erhvervsministeren udnævner hver 2 medlemmer.
 4. Stk. 4.
  Justitsministeren kan fastsætte en forretningsorden for våbenkontrollen.