Kreditaftaleloven § 31

  1. § 31
    Kreditgiveren må i forbindelse med en kreditaftale ikke modtage veksel eller andet særligt skylddokument, der forpligter forbrugeren, og som ved overdragelse kan medføre indskrænkning af forbrugerens ret til at fremsætte indsigelser vedrørende aftalen, jf. dog stk. 2.
  2. Stk. 2.
    Bestemmelsen i stk. 1 er ikke til hinder for, at kreditgiver får pant i fast ejendom.