Kreditaftaleloven § 29

 1. § 29
  Undlader forbrugeren i et kreditkøb at opfylde sin betalingspligt, har kreditgiveren ikke af den grund ret til at forlange betaling af beløb, som ellers ikke ville være forfaldet, tage det solgte tilbage eller gøre anden aftalt særlig retsvirkning af undladelsen gældende, medmindre forbrugeren er udeblevet med et beløb 30 dage efter dets forfaldstid og betingelserne i stk. 2 er opfyldt.
 2. Stk. 2.
  Det forfaldne beløb skal udgøre:
  1. 1) mindst en tiendedel af det samlede beløb, der skal betales, inklusive en erlagt udbetaling, eller
  2. 2) hvis der i det forfaldne beløb indgår flere afdrag, mindst en tyvendedel af det samlede beløb, der skal betales, inklusive en erlagt udbetaling, eller
  3. 3) hele restfordringen.