Kreditaftaleloven § 10

 1. § 10
  Når en kreditaftale vedrører en kredit i form af en kassekredit, skal kreditgiveren jævnligt orientere forbrugeren via et kontoudtog på papir eller på et andet varigt medium.
 2. Stk. 2.
  Kontoudtog efter stk. 1 skal indeholde oplysninger om:
  1. 1) Den nøjagtige periode, som kontoudtoget dækker.
  2. 2) Størrelsen på de udnyttede kreditmuligheder og datoerne for udnyttelserne.
  3. 3) Saldoen på det foregående kontoudtog og dettes dato.
  4. 4) Den nye saldo.
  5. 5) Datoerne for betalinger og betalingernes størrelse.
  6. 6) Den anvendte debitorrente.
  7. 7) Eventuelle omkostninger, der er pålagt.
  8. 8) Det eventuelle minimumsbeløb, der skal betales.
 3. Stk. 3.
  Kreditgiveren skal endvidere på papir eller på et andet varigt medium underrette forbrugeren om enhver stigning i debitorrenten eller andre omkostninger, inden den pågældende ændring træder i kraft, jf. dog stk. 4.
 4. Stk. 4.
  Kreditgiveren og forbrugeren kan i kreditaftalen fastsætte, at oplysningerne om ændringerne i debitorrenten gives på kontoudtog efter stk. 1 i de tilfælde, hvor
  1. 1) ændringen i debitorrenten skyldes en ændring i en referencesats,
  2. 2) den nye referencesats er gjort tilgængelig for offentligheden på passende vis og
  3. 3) oplysninger om den nye referencesats også er tilgængelige hos kreditgiveren.