Konkursloven § 96

 1. § 96
  Derefter fyldestgøres i lige forhold leverandørers krav på afgiften af varer, der er afgiftspligtige i henhold til de i stk. 2 nævnte love, og som i afgiftsberigtiget stand er leveret skyldneren til videresalg inden for et tidsrum af 12 måneder før fristdagen.
 2. Stk. 2.
  Fortrinsret efter stk. 1 omfatter afgifter til staten i henhold til følgende love:
  1. 1) Lov om forskellige forbrugsafgifter.
  2. 2) Lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m.
  3. 3) Lov om tobaksafgifter.
  4. 4) Lov om afgift af konsum-is.
  5. 5) Lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m.
  6. 6) Lov om afgift af spiritus m.m.
  7. 7) Lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
  8. 8) Lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.
  9. 9) Lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, bortset fra afgift af elektricitet, naturgas og bygas.
  10. 10) Lov om afgift af svovl, bortset fra svovlafgift af naturgas.
  11. 11) Lov om afgift af visse detailsalgspakninger og visse poser af papir eller plast m.v.
  12. 12) Lov om visse miljøafgifter.
  13. 13) Lov om afgift af affald og råstoffer, dog kun for så vidt angår råstofafgiften.
  14. 14) Lov om afgift af blyakkumulatorer og hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier).
  15. 15) Lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler.
  16. 16) Lov om afgift af bekæmpelsesmidler.