Konkursloven § 87

 1. § 87
  Overskud ved pantets bestyrelse tilfalder de panthavere, som ikke opnår fuld dækning gennem købesummen, og hvis panteret omfatter indtægter af pantet. Kan ingen panthaver gøre krav på overskuddet, indgår det i boets almindelige masse.
 2. Stk. 2.
  Underskud ved pantets bestyrelse tilsvares af den, som overtager pantet på auktionen.
 3. Stk. 3.
  Rimelige omkostninger ved bestræbelser for realisation af pantet tilsvares af den, som overtager pantet på auktionen.
 4. Stk. 4.
  Reglerne i stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse ved underhåndssalg.