Konkursloven § 205

 1. § 205
  Skifteretten nægter at indlede gældssaneringssag, hvis:
  1. 1) Der på det foreliggende grundlag ikke er rimelig udsigt til, at der kan afsiges kendelse om gældssanering.
  2. 2) Skyldneren uden lovligt forfald udebliver fra det i § 204 nævnte møde.
  3. 3) Skyldneren ikke stiller sikkerhed for omkostningerne, jf. § 203.
 2. Stk. 2.
  Afgørelser efter stk. 1 træffes efter anmodning ved kendelse.