Konkurrenceloven § 12 e

 1. § 12 e
  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan til godkendelsen af en fusion, jf. § 12 c, stk. 2, knytte vilkår eller udstede påbud, herunder for at sikre, at de deltagende virksomheder opfylder de tilsagn, de har givet over for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for at fjerne de skadelige virkninger af fusionen.
 2. Stk. 2.
  Vilkår eller påbud kan bl.a. bestå i, at de deltagende virksomheder skal
  1. 1) afhænde en virksomhed, dele af en virksomhed, aktiver eller andre ejerinteresser,
  2. 2) indrømme tredjepartsadgang eller
  3. 3) foretage andre foranstaltninger, som kan fremme en effektiv konkurrence.
 3. Stk. 3.
  Efter godkendelsen af en fusion kan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udstede påbud, der er nødvendige for at sikre en rettidig og korrekt opfyldelse af de tilsagn, som de deltagende virksomheder har afgivet over for styrelsen, jf. stk. 1.