Kompensationsloven § 9

  1. § 9
    Krav på kompensation efter § 1 kan ikke overdrages eller gøres til genstand for retsforfølgning.