Kompensationsloven § 3

  1. § 3
    Udgifterne til kompensation efter § 1 afholdes af statskassen.