Kommunestyrelsesloven § 18

 1. § 18
  Økonomiudvalgets medlemmer vælges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Kommunalbestyrelsens formand er formand for udvalget.
 2. Stk. 2.
  Økonomiudvalget har indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder, og udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, forinden sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning.
 3. Stk. 3.
  Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører kommunens kasse- og regnskabsvæsen og løn- og personaleforhold.
 4. Stk. 4.
  Økonomiudvalget forestår eller samordner kommunens planlægning.
 5. Stk. 5.
  Økonomiudvalget kan endvidere varetage den umiddelbare forvaltning af andre kommunale anliggender.
 6. Stk. 6.
  Såfremt økonomiudvalget tillige varetager andre kommunale anliggender, jf. stk. 5, kan det i styrelsesvedtægten fastsættes, at økonomiudvalget betegnes i overensstemmelse hermed.