Kommuneskatteloven § 1

  1. § 1
    Pligt til at svare kommunal indkomstskat påhviler enhver person, der er indkomstskattepligtig til staten efter § 1, jf. §§ 3-5, i kildeskatteloven.
  2. Stk. 2.
    Med hensyn til den kommunale skattepligts indtræden og ophør gælder reglerne om indtræden og ophør af indkomstskattepligt til staten, jf. afsnit II i kildeskatteloven.