Kommunal- og regionalvalgloven § 89

  1. § 89
    Regionsvalgbestyrelsen underskriver valgbogen straks efter valgets opgørelse og afleverer den til regionsrådet.
  2. Stk. 2.
    Hvis regionsvalgbestyrelsen har foretaget en fornyet fintælling, jf. § 80, pakkes og sammenbindes stemmesedlerne til regionsrådsvalget som angivet i § 88, stk. 1 og 2, og opbevares og tilintetgøres af regionsrådet efter reglerne i § 106.
  3. Stk. 3.
    Senest dagen efter valgets opgørelse sender regionsvalgbestyrelsen en kopi af valgbogen til økonomi- og indenrigsministeren.